ADHD & behandelmethoden

ADHD & behandelmethoden

Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden en methoden om met ADHD te leren omgaan. Soms worden deze apart van elkaar ingezet. Soms in combinatie. Een arts kan medicatie voorschrijven, maar ook het juiste dieet en passende voeding kunnen je helpen. Daarnaast zijn er diverse persoonlijke behandelmethoden die gebaseerd zijn op gesprekken en oefeningen. Over dat laatste gaat het hier.

De meest gebruikte persoonlijke behandelmethoden om met ADHD te leren omgaan komen hieronder stuk voor stuk aan bod, met verwijzingen naar plaatsen waar je meer informatie kunt vinden. Niet alle methoden zijn wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief. Voor sommige moet je bovendien een doorverwijzing hebben van een arts en voor andere weer niet. Vanuit ADHDpositief willen we vooral een overzicht bieden van alle mogelijkheden die er zijn.

 • ADHD & behandeling door een psycholoog of psychiater

  Wat is het?
  De behandeling van ADHD die het meest uitgebreid onderbouwd wordt door wetenschappelijk onderzoek is de behandeling door een psychiater of psycholoog.

  Hoe werkt het?
  Om behandeld te kunnen worden door een psycholoog of psychiater heb je een doorverwijzing van je huisarts nodig. Als je de doorverwijzing hebt, kun je zelf een keuze maken welke psycholoog of psychiater je in wilt schakelen.

  De psycholoog of psychiater beschikt over uitgebreide interviewmodellen, die gebruikt worden om ADHD op een betrouwbare manier vast te stellen. Voor de diagnose wordt ook informatie over klachten en niet (goed) functioneren van de ADHD-er zelf, of vanuit zijn of haar omgeving gebruikt.

  Om ADHD te behandelen na de diagnose, kan en mag een psychiater medicijnen voorschrijven (al is dat niet standaard het geval); een psycholoog niet. De psychiater is dan ook in zijn vooropleiding geschoold als arts; een psycholoog niet. Of er daadwerkelijk medicijnen door de psychiater worden voorgeschreven, hangt af van de mate van ADHD, de risico’s en eventueel te verwachten bijwerkingen. De psychiater en de psycholoog gebruiken beiden gesprekstechnieken om ADHD te behandelen.

  Meer weten?
  Over het verschil tussen psycholoog, psychiater en psychotherapeut? Lees meer
  Over ADHD en behandeling door een psycholoog? Lees meer
  Over ADHD en behandeling door een psychiater? Lees meer

 • ADHD & psycho-educatie

  Wat is psycho-educatie?
  Psycho-educatie is in feite niets meer en niets minder dan het informeren van de persoon met ADHD en zijn of haar omgeving (leerkrachten, ouders, collega’s etc.) over wat ADHD precies is, het verloop, symptomen, hoe het behandeld wordt etc. Er is nog niet zo heel veel onderzoek gedaan naar het effect van psycho-educatie, maar de weinige onderzoeken die er wel zijn, tonen aan dat psycho-educatie positief kan werken.

  Hoe werkt psycho-educatie?
  Psycho-educatie is in heel veel situaties een vast onderdeel van de behandeling en draait meestal om het geven van inzicht in ADHD, door kennisoverdracht en door het aanleren van vaardigheden en gedrag. Psycho-educatie kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden. Vaak zijn er speciale programma’s voor.

  Meer weten over psycho-educatie?
  Vraag ernaar bij degene bij wie je in behandeling bent of bekijk op internet een van de vele gebruikte psycho-educatie programma’s, zoals bijvoorbeeld ADHD voor kids of Radboud UMC.

 • ADHD & psychotherapie

  Wat is psychotherapie?
  Psychotherapie wordt ook wel gedragstherapie of cognitieve gedragstherapie genoemd. Deze vorm van therapie is vooral gericht op het aanpakken van de onderliggende problemen die bepaalde gedragingen van ADHD-ers tot gevolg hebben. Je kunt in contact komen met een psychotherapeut na doorverwijzing door bijvoorbeeld een huisarts of een psycholoog.

  Hoe werkt psychotherapie?
  Bij ADHD is er bijvoorbeeld vaak sprake van negatieve gedachten of faalangst en het gedrag dat daar bij hoort, zoals het vermijden van situaties of het ontstaan van veel meer negatieve gevoelens. Door psychotherapie leer je via gesprekken met de psychotherapeut om jezelf beter te begrijpen en om te gaan met dergelijke lastige kenmerken, zodat je er anders naar leert kijken en er zo min mogelijk last van hebt.

  Meer weten over psychotherapie?
  Wil je meer weten over deze vorm van behandeling van ADHD, ga dan naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

 • ADHD & coaching

  Wat is coaching?
  Coaching van ADHD is een vorm van gespreksvoering tussen de coach en de coachee en is er in heel veel verschillende soorten. Word je behandeld voor je ADHD via een GGZ-instelling, dan kun je daar bijvoorbeeld de mogelijkheid van een coach gebruiken. Maar er zijn ook heel veel zelfstandige ADHD coaches, die meestal elk op hun eigen manier werken. Soms zijn het zelf ervaringsdeskundigen op het gebied van ADHD.

  Hoe werkt coaching?
  Een overeenkomst tussen de meeste coaches is dat deze in de regel vraaggestuurd, doelgericht en vooral ook praktisch te werk gaan. Denk bijvoorbeeld aan: hoe kun je om leren gaan met uitstelgedrag, hoe kun je beter leren plannen, hoe maak je goede keuzes in je opleiding en in je werk enz. Een goede coach gaat altijd met jou op zoek naar jouw specifieke belemmeringen en mogelijkheden.

  Meer weten over coaching?
  Wil je meer weten over coaching, raadpleeg dan je GGZ-instelling in de buurt, neem eens een kijkje op de website van ADHD Centrum Nederland (www.adhd-nederland.nl), of Google op ADHD coach en vind een van de vele zelfstandige ADHD coaches. Na de zomer van 2017 is er een compleet overzicht van ADHD coaches te vinden op de website van ADHDpositief.

 • ADHD & neurofeedback therapie

  Bij neurofeedback therapie worden op het hoofd van degene die de behandeling ondergaat een aantal sensoren geplaatst die de hersenactiviteit meten. De sensoren geven de gemeten hersenactiviteit grafisch weer op een beeldscherm en belonen de gewenste hersenactiviteit direct met een beeld of een geluid.

  Hoe werkt neurofeedback therapie?
  Doordat de gewenste hersenactiviteit beloond wordt met een signaal in de vorm van een beeld of een geluid, worden de hersenen getraind om de gewenste hersenactiviteit te produceren. Dit kan de ADHD klachten verminderen en de concentratie verbeteren.

 • ADHD & mindfullness

  Wat is mindfulness?
  Mindfulness is een vorm van training waarin je leert om je veel meer bewust te zijn van wie je bent en wat je doet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van meditatie-technieken.

  Hoe werkt mindfulness?
  Door mindfulness leer je als ADHD-er vooral om te gaan met de impulsiviteit die veel ADHD-ers eigen is. Je leert om met je gedachten om te gaan en te richten, dat je daar direct op hoeft te reageren.

  Meer weten over mindfulness en ADHD?
  Raadpleeg de website van het Radboudcentrum voor Mindfullness verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. .