Over Bart

Over Bart

In 2014 begon mijn avontuur (Bart Lukassen) met ADHDpositief. Mijn doel was om zoveel mogelijk mensen met de gedragskenmerken van ADHD te helpen om ADHD vanuit een positievere en realistische blik te bekijken. Het ontplofte en duizenden sloten zich aan bij de community. Samen hebben we door het geven van erkenning, herkenning, humor en het delen van ervaringsverhalen elkaar en tienduizenden mensen geholpen. Nu is het tijd voor de volgende stap!

Zelf zie ik ondertussen de community met 12.500 leden niet alleen maar meer als een grote groep met bijzondere mensen die vanuit humor kijken naar hun gedragskenmerken en problemen die zij ondervinden. Het is voor een groot gedeelte ook zelfstigmatisering en het verschuilen achter de diagnose. Dit doet mij verdriet omdat het voor velen lastig is om iets te doen aan de problemen waar ze mee worstelen, er is ook een groep die zich wellicht niet bewust is is van de patronen waar ze in zijn terechtgekomen. Dit kan allerlei oorzaken hebben: het niet vinden van de juiste hulp, veel last ondervinden van de gevolgschade van ADHD, geen leiderschap hebben over eigen leven, niet weten waar informatie en kennis te vinden is etc.

Vandaar het nu tijd is voor “een ander geluid”. Waarbij de humor en relativering natuurlijk niet ineens verdwijnt. Het is gewoon een logische stap in het proces naar een andere kijk op ADHD en het helpen van elkaar.

Hoe briljant zou het zijn wanneer kinderen en volwassenen worden geholpen zonder dat er direct een diagnose wordt gesteld met een label hieraan gekoppeld!

We zitten midden in een paradigmashift in de GGZ met nadruk op neurologische ontwikkelingsstoornissen met een neurobiologische nadruk, waaronder ADHD en autisme. En dat is goed nieuws!

Vanuit de jarenlange ervaring die ADHDpositief heeft en de contacten die wij heb zien wij dat er een beweging is die op een andere manier aankijkt tegen de huidige DSM en de manier van onder andere diagnosticeren en behandelen. Het is toch mooi om te zien dat er over de breedte mensen zijn die voorop durven te lopen en hun nek uitsteken om aan te geven dat de huidige manier niet meer werkt. Dit zijn helden wat ons betreft! We moeten opnieuw nadenken over wat er gebeurd en hoe er naar nieuwe methodes en alternatieven wordt gekeken. Het is hierin belangrijk dat onnodige zorg wordt voorkomen (bijvoorbeeld het te snel voorschrijven van medicatie, bij een psychiater terechtkomen terwijl klachten ook zonder medicatie kunnen worden behandeld) dit zonder onderbehandeling te riskeren.

Hoe briljant zou het zijn wanneer kinderen en volwassenen worden geholpen zonder dat er direct een diagnose wordt gesteld met een label hieraan gekoppeld! Bekijk en help ieder individu vanuit een holistisch blik en aanpak. Labels geven een beperking in inzicht en hulp, het is al bewezen dat labels niet gekaderd zijn en gedragingen dwars door verschillende labels heenlopen. Het weghalen van de labels zal ook de stigmatisering vanuit de bron aanpakken.

We zijn ieder ons unieke eigen persoon met mooie kwaliteiten en niet een label!

– Bart Lukassen

In deze ontwikkelingen wil ik mijn steentje bijdragen. Samen maken we de transitie naar een nieuw denken, een andere manier van diagnosticeren of niet diagnosticeren en nieuwe methodes bij het helpen van mensen met de gedragskenmerken van ADHD.

Waar houd ik mij mee bezig:

Ik ben initiatiefnemer van de Facebookgroep ADHD Positief met zo’n 12.500 leden (2014 gestart). Dit jaar rond ik de afleiding tot ADHD Coach af. Ik heb de RoutineHacker methode ontwikkeld. Een methode die mensen met ADHD gedragskenmerken helpt om vanuit het hoofd in actie te komen met als doel ‘relaxed te leven’ met ADHD. Tevens ben ik oprichter van MindHero supplementen. Samen met een vooraanstaand medisch Bioloog heb ik een Dag- en een Nachtformule ontwikkeld. De Chillstof en de Pitstof.

Alle goeds, Bart